Kranarbejde

          
  Bortkørsel af affald:

- Grabarbejde op til 21,5 meter

- Byggeaffald

- Haveaffald

- Nedtagning af tagsten i kurv

- Flytning af maskiner

- Rejsning af spær

- Hejsning af tagsten

- Udgravning til ex. indkørsel

- Opgravning af hække og buske

- Du kan enten leje en container, eller vi kan komme og grabbe det op med kranen

- Fældning og nedtagning af træer

  Bambus, trærødder og vanskeligt tilgængelige træer kan også fjernes evt. med hjælp fra vores samarbejds partner
  Jysk Sprængningstjeneste.

  Også kørsel med lukket lad med rulletag til evt. læsning oven fra.